Prezentare proiect - RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, CONVERSIA MUZEALA SI PUNEREA IN VALOARE A CASTELULUI BRUKENTHAL ( CORP A)

 

FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT

 

I - DATE GENERALE

- Titlul proiectului RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, CONVERSIA MUZEALA SI PUNEREA IN VALOARE A CASTELULUI BRUKENTHAL ( CORP A)

COD LMI SB-II-m-A-12319.01

- amplasamentul Jud. Sibiu, oras Avrig, str. Gheorghe Lazar, nr.39

- solicitant FUNDATIA SAMUEL VON BRUKENTHAL

 

 

II - TIPUL DE INTERVENȚIE

- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice

- intervenții asupra componentelor artistice exterioare:  da xnu

- intervenții asupra componentelor artistice interioare: xda  nu

- categoria “B” de importanță a construcţiilor (conform H.G. nr. 766/1997)

- clasa “II” de importanță a construcţiilor (conform Normativului P100/2006)

 

III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE

 

III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

- încadrare în localitate și zonă

- descrierea terenului (parcelei):

 suprafață (mp), formă, dimensiuni : 6.115 mp, dreptunghiular

 vecinătăți, căi de acces public: SV - Str. Gheorghe Lazar, NV si NE - restul proprietatii, SV- Scoala cu clasele I – VIII Gheorghe Lazar

 particularități topografice

- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:

 PUG localitatea Avrig, aprobat prin HCL nr. 84/2014 (după caz PUZ sau PUD), Certificatul de Urbanism nr. 233/28.06.2016, emis de Primăria Orasului Avrig;

 Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice), nr 206/M din data de 11.08.2016 faza de proiectare DALI aviz favorabil/aviz favorabil, cu condiționări ..................;

 Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice), nr. 428/M din data de 22.11.2016 faza de proiectare PT+DE aviz favorabil/aviz favorabil, cu condiționări..............;

 Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Componente Artistice), nr.……….………. din data de …… faza de proiectare …… aviz favorabil/aviz favorabil, cu condiționări………….……;

- restricții de amplasare

- spaţii verzi: arbori tăiaţi NU (buc), arbori menținuți …… (buc),

arbori plantaţi …………… (buc), spații verzi 672 (mp).

- alte caracteristici specifice.

 

III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:

- funcțiunea MUZEU

- dimensiunile 28,63 x 12,70 m

- regim de înălțime S + P +1 + Pod

- HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 8,70 m; HMAX. COAMA = 16,04 m

- suprafața construită - Sc = 388 mp;

- suprafața desfășurată - Sd = 1147,45 mp;

- suprafața utilă totală - Su = 868, 12 mp;

- sistem constructiv – pereti din zidarie de caramida si plansee realizate din grinzi de lemn

- fundaţii: piatra

- acoperiş (şarpantă/terasă)- sarpanta lemn

- învelitoare (material/culoare) – tigla tip solzi / rosu

- finisaj exterior (material/culoare) – zugraveli in tonuri de culoare similar cu cromatica initiala (roz deschis/ ocru / galben/alb/gri galbui/gri)

- tâmplărie exterior (material/culoare) - lemn / verde

- intervenții asupra componentelor atistice) - restaurare pictura interior

- sistem de încălzire – sistem cu ventiloconvectoare alimentat de o centrala termica

- alte caracteristici specifice