FUNDATIA SAMUEL von BRUKENTHAL
ORASUL AVRIG, JUDEŢUL SIBIU
Str. Gheorghe Lazar, Nr. 39
office@brukenthal.org
Tel:+40 269211203
Fax:+40 269211203

NR. 53 / 26.05.2014

Anunţ achiziţie directă: «Servicii pentru organizarea conferinţei finale în cadrul proiectului CultTOUR - „Patrimoniu cultural ca punct de referinţă pentru un turism durabil” în oraşul Avrig, judeţul Sibiu, nr. SEE/B/0006/4.3/X»


Fundaţia Samuel von Brukenthal implementează proiectul cu finanţare europeană nerambursabilă „Patrimoniu cultural ca punct de referinta pentru un turism durabil” in orasul Avrig, judetul Sibiu, nr. SEE/B/0006/4.3/X.
Prin prezenta vă solicităm să depuneţi ofertă în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect organizarea conferinţei finale în cadrul proiectului CultTOUR - „Patrimoniu cultural ca punct de referinţă pentru un turism durabil” în oraşul Avrig, judeţul Sibiu, nr. SEE/B/0006/4.3/X; Cod CPV 79952000‐2 Servicii pentru evenimente.

Conferinţa  finală a proiectului se va desfăşura la Reşedinţa de vară a Baronului Samuel von Brukenthal, Avrig, în perioada 3  - 4 iunie 2014, Descrierea serviciilor este prezentată detaliat în caietul de sarcini, care poate fi pus la dispoziţia celor interesaţi la sediul Autorităţii contractante.

Modalitatea de atribuire a contractului de servicii este „achiziţionare directă” , în conformitate cu art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Criteriul de atribuire a contractului este „preţul cel mai scăzut”.

Operatorii economici interesaţi pot depune oferta la sediul Fundaţiei Samuel von Brukenthal, str. Gheorghe Lazăr, nr. 39, oraşul Avrig, până în data de 30.05.2014 ora 12:00.
    Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Autorităţii contractante, sau pe office@brukenthal.org.
PRESEDINTE
FUNDATIA SAMUEL VON BRUKENTHAL, ORASUL AVRIG,
KILIAN DOERR