Exploatare

În afară de întreţinere, cel mai important scop este exploatarea ansamblului într-un mod adecvat pentru statutul său de monument, astfel încât, pentru clădiri şi parc, să poată fi asigurată şi să poată fi finanţată menţinerea lor pe termen lung într-o formă autentică.
În mod ideal, e prevăzută transformarea într-un centru cultural şi pentru întâlniri, cu caracter public, cu spaţii pentru manifestări culturale şi conferinţe, galerii, un muzeu şi săli de concert. În sensul dorit de Brukenthal, ansamblul trebuie să se devină un punct de cristalizare pentru cultură, educaţie şi arta grădinăritului.
Este prevăzută amenajarea unui restaurant şi a unei cafenele în oranjerie, precum şi extinderea cu câteva puţine camere de oaspeţi. Parcul istoric trebuie să fie făcut accesibil publicului.
Dată fiind unicitatea şi importanţa sa istorică, reşedinţa de vară a lui Brukenthal reprezintă un proiect-cheie pentru dezvoltarea turistică a Transilvaniei, dacă nu chiar a întregii Românii.
În prezent, sunt organizate de mai multe ori pe an nunţi elegante în aer liber, care sunt apreciate tot mai mult. Sunt luate în discuţie alte exploatări viitoare prin economia privată, cum ar fi hotel, cămin pentru persoanele în vârstă, instituţie de reabilitare medicală etc., dar aceste nu sunt favorizate. În afara unor intervenţii masive asupra construcţiei, aceasta ar avea drept consecinţă faptul că reşedinţa de vară ar fi sustrasă exploatării culturale publice, ceea ce nu corespunde nici ideii lui Brukenthal, nici scopului fundaţiei.