Grădina englezească

Drept grădină englezească este desemnat un parc structurat organic după modelul peisajului păşunilor englezeşti din secolul XVIII. Grădina englezească este un simbol al iluminismului şi al distanţării de absolutism.

Brukenthal şi-a amenajat grădina englezească între 1774 şi 1779 pe povârnişul estic. Caracteristicile sale erau dimensiunile restrânse, sistemul de drumuri şerpuitoare, micile luminişuri şi integrarea unor construcţii de decor, cum ar fi un ermitaj şi o ruină artificială prin care curgea apa unei cascade. Construcţiile de decor şi cascada nu mai există în prezent, dar poziţia lor aproximativă poate fi reconstruită.

La poalele povârnişului se găseşte izvorul cu cap de şarpe, care s-a păstrat până în prezent. E vorba de o sculptură din gresie, cu bazinul izvorului aferent. Era încorporată într-o scară dublă, componentă a unui mic luminiş.

În literatura istorică se scrie: „Nu departe de acest loc se află capul, din piatră, al unui şarpe cu clopoţei, care însă nu împroşcă în faţa lui venin, ci cea mai bună apă de izvor din Transilvania.”