Grădinile cu triunghiuri

Grădinile cu triunghiuri, care încă fac parte din partea barocă a grădinii, erau alipite grădinii terasate şi, cu conturul lor semicircular, formau terminaţia nordică adecvată. Punctul culminant al acestei părţi formale dar neîngrădite a grădinii îl constituia un rond semicircular, în al cărui centru a fost dispus un „point de vue” (fr. punct de vedere). El se afla exact pe axa principală şi reprezenta punctul central al unui sistem de drumuri dispuse radial, cu perspective spre peisaj. De ambele părţi ale axei mediane, drumurile formau parcele triunghiulare înconjurate de gard viu, grădinile triunghiulare.

În prezent, nu a mai rămas nimic din grădinile triunghiulare, cu excepţia fostului „point de vue”. În locul fostului rond se află azi un grup de pini impresionanţi, plantaţi în semicerc, ce aminteşte de fostul punct de vedere.