Grădina  franceză

Grădina franceză, numită şi grădina ornamentală sau grădina terasată, formează continuarea curţii reprezentative a palatului. Ea constă din trei niveluri care coboară gradat peste 12 metri şi era împrejmuită cu un zid. Structura simetrică este fragmentată de o axă mediană cu scări fastuoase şi de mai multe drumuri laterale ortogonale, precum şi de două canale cu apă.

În centru, sub marea scară în aer liber, se află bazinul cu fântână arteziană, care e alimentat de o sursă amenajată artificial. Din amenajarea iniţială făceau parte vaze de piatră, sculpturi de piatră şi plante în ciubere. La nivelul cel mai de jos se găseau boschete. De regulă, boschetele constau dintr-un gard viu înalt, tuns, încadrând o parcelă cu arbori plantaţi după un model strict.

Cu timpul, caracterul intens modelat, pe care l-a avut cândva grădina franceză, s-a pierdut în parte, din cauza insuficientei îngrijiri.