Palatul

Palatul, terminat în 1771,  a fost realizat ca o reşedinţă cu trei părţi, anume o clădire principală ce se remarcă prin arhitectura sa şi două aripi cu un singur nivel. În structura faţadelor se poate recunoaşte trecerea de la baroc la clasicism.

Situat la circa 15 m deasupra câmpiei Oltului, palatul oferă o perspectivă largă spre parc şi lunca râului. Astfel, grădina părea optic să se întindă în peisaj la nesfârşit, o idee fundamentală a barocului.

Palatul cuprindea un mare număr de spaţii destinate locuirii sau activităţilor gospodăreşti şi camere de oaspeţi. La etajul întâi se afla o sală mare, ai cărei pereţi au fost decoraţi de pictorul austriac Anton Steinwald cu motive din împrejurimile Avrigului. Pe atunci, în palat exista o vastă galerie de tablouri, cu 212 de picturi 129 de gravuri.

Ulterior, dat fiind că a fost utilizat ca sanatoriu, au fost întreprinse numeroase intervenţii constructive, cu totul nepotrivite pentru un monument. În prezent palatul e pustiu, cu excepţia câtorva cabinete medicale.