Parcul după Brukenthal (1804 – 1999)

Moştenitorul universal Josef von Brukenthal a putut încă să păstreze în integralitatea sa opera de o viaţă a lui Brukenthal. El a extins parcul de la 8,3 la 17,5 hectare şi a reamenajat formala grădină cu triunghiuri în manieră peisagistă.

În 1827, a luat sfârşit linia moştenitorilor lui Brukenthal, iar proprietatea a trecut prin mai multe mâini, până când în 1908 a venit rândul parcelării. Pentru a evita aceasta, ansamblul a fost cumpărat de Biserica evanghelică, iar aceasta l-a amenajat ca spaţiu pentru cure medicale, care ulterior a fost extins prin înfiinţarea unei secţii de băi reci.

Pentru a putea realiza curele, au fost executate numeroase ziduri interioare şi modificări constructive, care nu au ţinut seama de valoroasa substanţă a monumentului.

După al Doilea război mondial, ansamblul a fost naţionalizat şi statul a amenajat aici un sanatoriu pentru boli profesionale.

În 1999, ansamblul a fost retrocedat minorităţii germane, reprezentată de recent înfiinţata Fundaţie Brukenthal şi de Forumul Democrat al Germanilor din România.
Începând cu 2004, prin intermediul fundaţiei, au fost întreprinse noi lucrări de recondiţionare a clădirilor şi măsuri de întreţinere în parc. Oranjeria este parţial renovată, palatul e pustiu, cu excepţia câtorva cabinete medicale.