Saşii ardeleni

Samuel von Brukenhal făcea parte din comunitatea etnică a saşilor, care fuseseră chemaţi în secolul XII de regii ungari, pentru a coloniza Erdély, azi Transilvania. Coloniştii germani proveneau din zonele Moselei şi Rinului. Ei au primit drepturi senzaţionale care le-au asigurat o autoadministrare politică, economică şi culturală aproape completă. Prin trecerea întregii comunităţi la protestantism, saşii au fost în mod tradiţional strâns legaţi de Biserica evanghelică.

În 1687 Transilvania devine ţinut al coroanei habsburgice, respectiv al Austriei. Dar, ca Mare Principat, a putut să-şi păstreze în mare măsură autonomia. Administraţia revenea unui guberniu aflat la Sibiu şi cancelariei aulice de la Viena.

În această perioadă oraşele au cunoscut o înflorire economică, iar saşii au putut să-şi extindă autoadministrarea.