Management

Conducere managerială:

dipl. ing. Cornelia Feyer,  arhitectă, arhitectă peisagistă (foto sus, la mijloc)


Doamna Feyer s-a născut în München şi locuieşte în Sibiu. Aici conduce propriul birou de planificare. Din 2004 activează benevol pentru fundaţie, iar în 2007 a preluat conducerea managerială a fundaţiei.La comanda DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) a elaborat un concept de dezvoltare a parcului, care constituie baza amenajării prezente şi viitoare a ansamblului istoric al grădinii. Acesta a fost publicat într-o formă mai scurtă în cartea  cu titlul „Grădinile lui Brukenthal”.

Secretariat şi contabilitate:

Ana Suluţiu (foto: la dreapta)
Doamna Suluţiu este economistă şi o colaboratoare angajată a fundaţiei din 2008.

Administraţie locală:

Maria Popelca (foto: la stânga)
Doamna Popelca are calificare de grădinar şi lucrează pentru reşedinţa de vară de peste 20 de ani, deci încă din vremea când aici era încă sanatoriu de stat. Din 2008 este încadrată ca administratoare. Se îngrijeşte cu drag de oaspeţii noştri şi de plante, precum şi de toate problemele care se ivesc.


Îngrijitor:

Gheorghe Popelca
Fără domnul Popelca, nimic nu ar funcţiona. Ca fost lăcătuş şi sudor calificat, el preia toate muncile şi reparaţiile meşteşugăreşti, precum şi dificila îngrijire a parcului.