Fundaţia

În 1999, statul a restituit nou înfiinţatei Fundaţii Brukenthal ansamblul, care fusese naţionalizat după cel de-al Doilea război mondial, iar de atunci aceasta se îngrijeşte, cu mijloace modeste, de întreţinerea şi de viitoarea exploatare a proprietăţii.
Printre cei 46 de membri fondatori s-au numărat multe personalităţi ale vieţii publice, printre care: Klaus Werner Johannis, în prezent primar al Sibiului, Ralf Breth, consul general german în Sibiu, Arnulf Braun, consul german în Sibiu, şi prof. univ. dr. Gerhard Konnerth, decan la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
În prezent, fundaţia este condusă de un consiliu de administraţie format din şapte membri şi de o conducere managerială.
Fundaţia nu dispune de un capital propriu. Baza financiară pentru întreţinerea proprietăţii se realizează prin donaţii, închirierea camerelor de oaspeţi şi a spaţiilor pentru diverse evenimente.
Cercul prietenilor fundaţiei constă din persoane care sprijină activitatea fundaţiei, desfăşoară o muncă cu publicul şi depun eforturi pentru a obţine mijloacele pentru realizarea scopurilor fundaţiei. Ne bucură orice interes manifestat pentru o colaborare la întreţinerea acestei bijuterii.

Scopuri

Fundaţia se ghidează după modelul lui Samuel von Brukenthal şi, în consens cu acesta, promovează cultura, arta grădinăritului şi valorile sociale. Fundaţia doreşte să contribuie, prin acţiuni culturale şi didactice, la realizarea idealurilor lui Samuel von Brukenthal. Ea şi-a fixat drept scop să dea o formă vie moştenirii lui Samuel von Brukenthal, să o facă cunoscută şi accesibilă publicului şi, de asemenea, să o plaseze în context european. Pentru aceasta, ea depune eforturi în vederea obţinerii mijloacelor materiale şi financiare necesare. În afară de aceasta, fundaţia are sarcina să se preocupe de retrocedarea şi întreţinerea tuturor celorlalte domenii şi clădiri naţionalizate din moştenirea Brukenthal.